English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
Linka detskej istoty
116 111
nonstop
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Aliancia žien Slovenska

0903 519 550

alianciazien@alianciazien.sk

https://alianciazien.wordpress.com/

Návrat, o.z. – Centrum Návrat v Prešove

Svätoplukova 12,
080 01 Prešov

Služby pre Bardejov a okolie: 0918 653 818-9, navratbj@navrat.sk

0918 391 019

navratpo@navrat.sk

http://www.navrat.sk/o-nas/centra-navrat/64-centrum-navrat-v-presove

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Prihlásenie pre koordinátorov

Registrácia