English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 40,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Pracovisko Myjava:
Nám. M. R. Štefánika 561/6


032/2442 600

https://www.upsvr.gov.sk/nm

Orchidea, n.o.

Krízové stredisko,
Podjavorinskej 270,
Škultétyho 246,
Bošany

0911 208 126

orchideabosany@stonline.sk

Aliancia žien Slovenska

0903 519 550

alianciazien@alianciazien.sk

https://alianciazien.wordpress.com/

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Partizánske

Námestie SNP 151/6,
958 01 Partizánske

Pracovisko Bánovce nad Bebravou:
Sládkovičova 60/6

038/2442 600

https://www.upsvr.gov.sk/pe

Poradenské Centrum Nádej Partizánske

Februárova 159/10
958 01 Partizánske

0948 717 565

pomoc@nadejpartizanske.sk

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/socialne-poradenstvo-zakladne/nadej-partizanske-rudolfa-jasika-159.html?page_id=287294

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Centrum pre deti a rodiny Prievidza
Š. Závodníka 494/24
971 01  Prievidza

+421 46 543 01 77

www.cdrpd.sk

cdr.prievidza@cdrpd.sk

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Považská Bystrica

Centrum 13/17,
017 01 Považská Bystrica

Pracovisko Púchov:
Štefánikova 820

042/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/pb

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

0905691947

http://www.ddklobusice.wbl.sk/

dedklobusice@mail.t-com.sk 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Prievidza

Šumperská 1,
971 01 Prievidza

046/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/pd

Centrum pre deti a rodiny Myjava

Centrum pre deti  a rodiny Myjava
Brezovská 473/3
907 01  Myjava

034/6212356

www.http://cdrmyjava.szm.com/

ddomov@stonline.sk

Centrum pre deti a rodiny Púchov

Centrum pre deti a rodiny Púchov
Štefánikova č. 832
020 01 Púchov

+421 42 463 1244

http://www.dedpuchov.sk/

ded.pu@stonline.sk

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Trenčín

M. R. Štefánika 20
911 01  Trenčín

Pracovisko Dubnica nad Váhom:
Bratislavská 380/31

Pracovisko Ilava:
Mierové námestie 81/18

032/2440 600

 https://www.upsvr.gov.sk/tn

Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Jilemnického 40
911 01 Trenčín

032/ 652 06 17

www.cdrtrencin.sk/

ded.trencin@stonline.sk

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Na dolinách 27
911 05 Trenčín

032/6572296

www.cdrzlatovce.sk

riaditel.zlatovce@ded.gov.sk

 

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho

Diecézna charita Žilina
Predmestská 12
010 01 Žilina

0918 990 158

www.charitaza.sk/

charitaza@gmail.com

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava