English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Orchidea, n.o.

Krízové stredisko,
Podjavorinskej 270,
Škultétyho 246,
Bošany

0911 208 126

orchideabosany@stonline.sk

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Centrum pre deti a rodiny Prievidza
Š. Závodníka 494/24
971 01  Prievidza

+421 46 543 01 77

www.cdrpd.sk

cdr.prievidza@cdrpd.sk

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

0905691947

http://www.ddklobusice.wbl.sk/

dedklobusice@mail.t-com.sk 

Centrum pre deti a rodiny Myjava

Centrum pre deti  a rodiny Myjava
Brezovská 473/3
907 01  Myjava

034/6212356

www.http://cdrmyjava.szm.com/

ddomov@stonline.sk

Centrum pre deti a rodiny Púchov

Centrum pre deti a rodiny Púchov
Štefánikova č. 832
020 01 Púchov

+421 42 463 1244

http://www.dedpuchov.sk/

ded.pu@stonline.sk

Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Jilemnického 40
911 01 Trenčín

032/ 652 06 17

www.cdrtrencin.sk/

ded.trencin@stonline.sk

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Na dolinách 27
911 05 Trenčín

032/6572296

www.cdrzlatovce.sk

riaditel.zlatovce@ded.gov.sk

 

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho

Diecézna charita Žilina
Predmestská 12
010 01 Žilina

0918 990 158

www.charitaza.sk/

charitaza@gmail.com

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava