English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 40,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Pracovisko Myjava:
Nám. M. R. Štefánika 561/6


032/2442 600

https://www.upsvr.gov.sk/nm

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Partizánske

Námestie SNP 151/6,
958 01 Partizánske

Pracovisko Bánovce nad Bebravou:
Sládkovičova 60/6

038/2442 600

https://www.upsvr.gov.sk/pe

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Považská Bystrica

Centrum 13/17,
017 01 Považská Bystrica

Pracovisko Púchov:
Štefánikova 820

042/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/pb

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Prievidza

Šumperská 1,
971 01 Prievidza

046/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/pd

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Trenčín

M. R. Štefánika 20
911 01  Trenčín

Pracovisko Dubnica nad Váhom:
Bratislavská 380/31

Pracovisko Ilava:
Mierové námestie 81/18

032/2440 600

 https://www.upsvr.gov.sk/tn

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava