English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Dunajská Streda

Ádorská č. 41,
929 48 Dunajská Streda

031/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/ds

Azylový dom Emauzy

034/668 3110

http://www.krizovatky.eu/azylovy-dom-emauzy

emauzy@stonline.sk

OZ Pomoc obetiam násilia

Trhová 243/2, 917 01
Trnava

0850 111 321 (SVK)

linka@pomocobetiam.sk

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Galanta

Staničná č. 5,
924 00 Galanta

Pracovisko Sereď:
Vonkajší rad 795/4

031/2444 600

https://www.upsvr.gov.sk/ga

KRIŽOVATKY, n. o.

034/664 5718

http://www.krizovatky.eu/kontaktujte-nas

krizovatky@ba.telecom.sk

Aliancia žien Slovenska

0903 519 550

alianciazien@alianciazien.sk

https://alianciazien.wordpress.com/

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Piešťany

Krajinská cesta 13,
921 28 Piešťany

Pracovisko Hlohovec:
Jarmočná 3

033/2441 600

https://www.upsvr.gov.sk/pn

OZ Dobrota sv. Alžbety

Zariadenie núdzového bývania – Jozefínum
Nám. L. van Beethovena 556/9,
919 65 Dolná Krupá

0902 804 245

http://www.jozefinum.sk/

jozefinum@gmail.com

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Senica

Vajanského 17,
905 01 Senica

Pracovisko Skalica:
Gorkého 2

034/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/se

OZ Pokoj a dobro

Útulok sv. Anny,
Kpt. Nálepku 6/B,
920 01 Hlohovec

0911 281 564

http://www.pokojadobro.szm.com/

viera.vavrova@d2u.sk

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Trnava

J. Bottu 4,
917 01 Trnava

033/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/tt

Centrum pre deti a rodiny Trnava

Centrum pre deti a rodiny Trnava
Botanická 46
Trnava
917 08

0915 240 611 

www.dedtrnava.eu/

socialne.trnava@ded.gov.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda

Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
Nezábudková 474/3
929 01 Dunajská Streda

031/2433003

www.ded-dunajskastreda.sk

veducicdrds@mail.telekom.sk

Centrum pre deti a rodiny Sereď

Detský domov Sereď
 A. Hlinku 1139/11
926 01 Sereď

031 789/ 22 29

http://www.dedsered.sk/

socialne@dedsered.sk

Centrum pre deti a rodiny Holíč

Centrum pre deti a rodiny Holíč
Rodinné domky 1
908 51 Holíč

+421 905 546 298

www.ddholic.sk

riaditel@ddholic.sk

 

 

Centrum pre deti a rodiny Pečeňady

Centrum pre deti a rodiny Pečeňady
92207
Pečeňady 66

033/2433041

http://www.oporapecenady.sk/

opora@stonline.sk

Centrum pre deti a rodiny Piešťany

Centrum pre deti a rodiny Piešťany
Sasinkova 11
92101 Piešťany

+421 33 2433011

www.ddpiestany.sk

riaditel@ddpiestany.sk

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Centrum pre deti a rodiny Skalica
Pri potoku 10/361
909 01 Skalica

034/664 55 71

www.dedskalica.sk

dedskalica@dedskalica.sk

Centrum pre deti a rodiny Compass n.o.

Centrum pre deti a rodiny Compass n.o.
Koperníkova 68
920 01 Hlohovec

033/730 10 02

www.centrumcompassno.webnode.sk

centrumcompassno@gmail.com

 

Dobrý pastier n.o.

Dom dobrého pastiera
Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka

031/7876-488

www.detskydomovjelka.sk

dobrypastierno@gmail.com

Rodinný detský domov, n.o.

Rodinná detský domov, n.o.
Bratislavská ulica č. 5255/8
Trnava, 91702

0917 500 342

www.rdd.sk

riaditel@rdd.sk

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava