English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Dunajská Streda

Ádorská č. 41,
929 48 Dunajská Streda

031/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/ds

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Galanta

Staničná č. 5,
924 00 Galanta

Pracovisko Sereď:
Vonkajší rad 795/4

031/2444 600

https://www.upsvr.gov.sk/ga

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Piešťany

Krajinská cesta 13,
921 28 Piešťany

Pracovisko Hlohovec:
Jarmočná 3

033/2441 600

https://www.upsvr.gov.sk/pn

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Senica

Vajanského 17,
905 01 Senica

Pracovisko Skalica:
Gorkého 2

034/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/se

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Trnava

J. Bottu 4,
917 01 Trnava

033/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/tt

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava