English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu „DÚHA“
Vyšný Koniec č. 207
Turzovka

0917211180

katarina.prengelova@turzovka.sk

JEKH DROM

JEKH DROM
Fodorova 760, 032 61 Važec

ksp.vazec@gmail.com

Pálkovo centrum – CSS ANIMA

Krízové stredisko Pálkovo centrum
Palúčanská 25
031 23 Liptovský Mikuláš

044/55 22 962

palkovocentrum@vuczilina.sk

palkovocentrum@gmail.com

https://palkovocentrum.estranky.sk/

Aliancia žien Slovenska

0903 519 550

alianciazien@alianciazien.sk

https://alianciazien.wordpress.com/

Náruč – Pomoc deťom v kríze

Detské advokačné centrum
Vysokoškolákov 41/7,
010 08 Žilina - Vlčince

0903 535 445

dac@naruc.sk

https://naruc.sk/

Náruč – Pomoc deťom v kríze

Poradenské centrum Náruč Čadca
Potočná ulica č. 2836,
022 01 Čadca

0907 840 552

poradnacadca@naruc.sk

https://naruc.sk/

Náruč – Pomoc deťom v kríze

Poradenské centrum Náruč Žilina
Horný Val č. 24,
010 01 Žilina

0918 185 576

poradnazilina@naruc.sk

https://naruc.sk/

Návrat, o.z. – Centrum Návrat v Žiline

Ulica Republiky 31,
010 01 Žilina

0907 706 523

navratza@navrat.sk

https://www.navrat.sk/o-nas/centra-navrat/62-centrum-navrat-v-ziline

OZ Žena v tiesni

P.O.BOX 70,
036 01 Martin

0907 346 374

oz.zenavtiesni@gmail.com

https://zenavtiesni.sk/

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava