English

Detstvo bez násilia - Som dieťa a tínedžer


Čo je a nie je násilie
Čo je a nie je násilie
Čo robiť ak som obeťou násilia
Čo robiť ak som obeťou násilia

ČO ROBIŤ AK SOM OBEŤOU NÁSILIA

Násilie má mnoho podôb, nezanecháva rany len na tele, ale častokrát nechá oveľa hlbšie rany na duši. Možno aj ty hľadáš návod, ako sa vysporiadať so zlými spomienkami, možno sa snažíš pozerať filmy počúvať príbehy, v ktorých sa násilie potrestá. Akoby trest pre iného páchateľa  mohol byť happyendom pre Teba, aj pre mnohé iné deti. Možno mávaš zlé sny, hanbíš sa, možno máš strach z blízkosti, strach zo samoty, cítiš bolesť, zmätok, chce sa Ti niečo rozbiť, kričať alebo len tak ticho sedieť. Ale ty prežívaš aj pekné dni, dokážeš sa aj zasmiať, tešiť sa na nový film v kinách, z nových šiat, tenisiek, chce sa ti navštíviť sesternice a bratrancov, hrať sa hry na počítači, darí sa ti niečo vytvoriť, možno v nejakom predmete v škole vynikáš, máš obľúbenú herečku, infuencera. Zažiť násilie neznamená byť iba obeťou. Všetko toto môžeš prežívať.  

O násilí sa ťažko hovorí, pretože aj zdieľanie spomienok je bolestivé. Bolestivý zážitok ťa vie ťažiť každý deň, predstavuje záťaž, ktorú so sebou nosíš, kamkoľvek ideš. Pre zvládnutie toho všetkého sa však s tou ťarchou podel. Ak násilie oznámiš, ak sa niekomu zdôveríš, nemôžeš si myslieť, že niekto bude potrestaný tvojou vinou. Ak bude niekto potrestaný, tak pre to, čo spravil, nie pre to, čo si povedal/a. Zodpovednosť je na tom, kto ubližuje. Neexistuje nesprávny moment, kedy to oznámiš. Nebuď v tom však nikdy sám/sama.

 

Zdôver sa blízkej osobe.

Pre každého z nás je blízka osoba niekto iný. Môže to byť mama, otec, stará mama, starý otec alebo iný člen rodiny, môže ísť o učiteľa/učiteľku v škole, trénera/trénerku, suseda/susedu či kamaráta/kamarátku – osobu, ktorej dôveruješ. Aj s blízkou osobou hovoriť o násilí môže byť veľmi náročné. Možno potrebuješ vedieť, čo sa s tebou vlastne deje, či to, čo zažívaš je to násilie, možno chceš vedieť, čo ťa čaká.  Pre niekoho môže byť jednoduchšie začať rozprávať s niekým neznámym,  hoci aj anonymne alebo na diaľku a tak môžeš tiež kontaktovať bezplatné linky pomoci.

Linka detskej dôvery - 0907 401 749, odkazy@linkadeti.sk 

Linka detskej istoty - 116 111

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566

Viac ako nick - Online chat

Kontaktuj políciu.

Policajná uniforma v mnohých z nás vzbudzuje prirodzený rešpekt, občas až strach. Nezabudni však, že za tou uniformou sú ľudia, ktorí Ťa chcú chrániť a pomôcť Ti, keď to potrebuješ. Nemaj strach povedať im čo sa ti stalo alebo deje.

Čo sa stane, keď príde polícia?

Na políciu môžeš prísť osobne alebo zatelefonovať, tiež to môže urobiť niekto, kto si myslí, že si v ohrození. Polícia sa bude zaoberať každým podnetom.

Musím povedať všetkým čo sa mi stalo?

O veciach, ktoré sa stali však budeš musieť hovoriť viackrát – blízkej osobe, policajtovi, ktorého kontaktuješ, vyšetrovateľovi, niekedy na súde... Je dobré ak sa máš s kým o tom poradiť, aby si sa vedel/a pripraviť na to, čo ťa čaká.  Ale nemusíš byť na to sám, nemusíš byť na to sama.

Musí byť so mnou môj rodič?

Políciu môžeš kontaktovať aj sám alebo sama, no neskôr budeš potrebovať oporu. Môže ťa sprevádzať mama alebo otec, no to len v tom prípade, ak ti oni sami neubližujú.

Polícia – 158 // Spoločná tiesňová linka 112 // Navštívte/kontaktujte jednu z informačných kancelárií pre obete trestných činov

Vyhľadaj odbornú pomoc.

Odborná pomoc pre nás nie je samozrejmosťou. Ak si zlomíš ruku, automaticky vyhľadáš lekára,  traumatológa, rádiológa, ortopéda, možno chirurga, fyzioterapeuta... a snažíš sa čo najskôr ruku vyliečiť, sfunkčniť a zbaviť sa bolesti zo zlomeniny, aby si mohol/mohla čo najskôr opäť športovať, kresliť, písať, hrať sa. O zranenia na duši by sme sa mali starať rovnako dobre. Ak by zlomená ruka nebola odborne ošetrená, prerástla by do bolestí, možno až neznesiteľných, možno by sa nikdy nevrátila do ruky sila a ohybnosť a mali by sme množstvo iných problémov. Pri neriešenej traume to je však podobné, hoci zranenie nie je na prvý pohľad vidno. Môže prerásť v niečo vážnejšie a ťažšie zvládnuteľné. Odborná pomoc je dôležitá, aby si sa vedel/a vyrovnať s tým, čo sa stalo, aby bremeno, ktoré nosíš bolo každým dňom ľahšie a aby Ti v budúcnosti nespôsobovalo ťažkosti vo vzťahoch, zdraví, v škole v práci, v rodine.

 

Ak máš pocit neistoty, či to čo sa ti deje / stalo je násilie, tak rozdelenie čo násilie je /čo násilie nie je nájdeš TU.

Čo je sexuálne zneužívanie nájdeš TU.

Kontakty pomoci pre jednotlivé kraje nájdeš TU.

Ak sa ocitneš v roli blízkej osoby na ktorú sa niekto obráti, pomôže Ti ak si prečítaš TOTO.

 

Viac o násilí

Formy násilia, ktoré ťa môžu ohrozovať:

Fyzické týranie

Fyzické týranie

Ak ti niekto v tvojom blízkom okolí, v rodine alebo v škole úmyselne spôsobuje zranenia fackovaním, bitím, kopaním, dusením, škrtením, úmyselne ti spôsobuje škrabance, modriny po tele, popáleniny, a týmto svojím správaním v tebe vyvoláva strach a spôsobuje ti bolesť, tak ťa fyzicky týra. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto fyzicky týra, nie je tvoja vina. Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

Psychické týranie

Psychické týranie

Ak sa niekto v tvojom blízkom okolí, v rodine alebo v škole tebe alebo tebe blízkemu človeku (napr. súrodencovi, rodičovi) dlhodobo vyhráža, vysmieva alebo teba či tebe blízkeho človeka dlhodobo vulgárne uráža, ponižuje alebo ignoruje, alebo ak fyzicky týra člena tvojej rodiny a týmto správaním v tebe vyvoláva strach, pocit hanby, alebo smútku, tak ťa psychicky týra. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto psychicky týra, nie je tvoja vina.  Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

Sexuálne zneužívanie

Sexuálne zneužívanie

Ak sa ťa niekto dotýka na intímnych miestach bez tvojho súhlasu, ak ti na týchto miestach spôsobuje bolesť, núti ťa tieto miesta odhaľovať, bezdôvodne alebo bez tvojho súhlasu si ťa nahráva alebo fotí v intímnych situáciách a situáciách kedy si nahý/a, núti ťa, aby si sa dotýkal/a niekoho iného na intímnych miestach alebo ťa núti pozerať sa na jeho nahotu, môže to znamenať, že ťa sexuálne zneužíva. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto sexuálne zneužíva, nie je tvoja vina. Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

Zanedbávanie

Zanedbávanie

je jednou z foriem násilia a znamená akútne a vážne ohrozenie dieťaťa nedostatkom starostlivosti a podnetov dôležitých pre jeho zdravý fyzický a psychický vývoj, a zahŕňa nasledovné:
telesné zanedbávanie - zlyhanie v zabezpečení telesných potrieb, pričom môže nadväzovať, resp. prekrývať sa s telesným týraním (nedostatočná výživa po stránke kvality a kvantity, nedostatočné zabezpečenie odievania, ubytovania a hygienických potrieb dieťaťa)
zdravotné zanedbávanie – nedostatok zdravotníckej starostlivosti, nedostatok ochrany pred akýmkoľvek ohrozením
psychické a emocionálne zanedbávanie – zlyhanie pre zabezpečení citových potrieb, intelektuálneho a psychického rozvoja dieťaťa, opustenie dieťaťa

Šikana

Šikana

Šikanovanie sa odohráva prevažne v škole alebo školskom zariadení a  ide o také správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. Šikanovanie sa môže prejaviť  najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, zosmiešnením, ale aj odcudzením veci alebo kyberšikanovaním. Pri kyberšikanovaní  ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania. 

Sekundárna viktimizácia

Sekundárna viktimizácia

Je, keď sa obeť násilia stáva opakovane obeťou násilia v dôsledku necitlivého konania, neadekvátneho prístupu alebo nekonania každej osoby v rámci pomoci obetiam násilia. Sekundárna viktimizácia môže byť spôsobená aj necitlivou medializáciou prípadov násilia – v tejto súvislosti si pozrite na tejto stránke: Pre médiá.

Práva dieťaťa

Chcem vedieť viac o svojich právach

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – maďarský jazyk

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – rómsky jazyk

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – rusínsky jazyk

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – ruský jazyk

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – srbský jazyk

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava