English

Detstvo bez násiliaKampaň 2021

Od 7. októbra Národné koordinačné stredisko spúštilo ďalší ročník kampane zameranej na zvyšovanie povedomia o ochrane detí pred násilím.

 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (ďalej len NKS) MPSVR SR realizuje aj tento rok kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o problematike násilia na deťoch. Jej tohtoročným cieľom je upozorniť na riziká digitálneho priestoru a tiež povzbudzuje všetkých, ktorí zažili násilie, aby vyhľadali pomoc.  

“Bremeno zažitého násilia nemusíte niesť sami“

Pri každom stole môže sedieť niekto, kto čelil útoku, zažil zlé zaobchádzanie. Každé dieťa sa bude stretávať s ľuďmi, na ktorých na prvý pohľad nie je rozpoznateľné nebezpečenstvo, ktoré môže deťom hroziť, budú tiež dôverovať ľuďom, ktorí sú im blízki, no dôvera detí v ich rukách môže byť zneužitá. Násilie má mnoho podôb, nezanecháva rany len na tele, ale častokrát nechá oveľa hlbšie rany na duši. Ťažko sa o ňom hovorí, pretože nie je viditeľné. Nie je jednoduché hovoriť o negatívnych zážitkoch a to ani s blízkymi osobami. Trauma, ktorú dieťa prežilo vie ťažiť každý deň, predstavuje bremeno, ktoré so sebou nosíme kamkoľvek ideme. Nazbierať odvahu a silu môže trvať dlhý čas, nikdy však nie je neskoro prehovoriť. Prvým krokom je zdôverenie sa osobe, ktorej dôverujeme. S jej pomocou, kontaktujeme políciu. Ďalším krokom je vyhľadanie odbornej pomoci, aby sme to čo sa nám stalo mohli spracovať a naučili sa s tým žiť. Bremeno zažitej traumy nemusíme niesť sami/samy. Pomoc je nablízku.  

„Viete, čím sú kŕmené vaše deti na internete?“

Internet a používanie technológií nie je vždy nebezpečné a zlé. Množstvo technológií môže byť užitočných. Na čo však upozorňujeme je,  a nebezpečné miesto. Ale deti v tomto prostredí, v ktorom sa ani nikto z dospelých úplne nevyzná, potrebujú sprevádzanie a usmernenie. Na internete sa dá vidieť veľa agresívneho obsahu, niekedy aj jeden záber môže ostať dieťaťu v mysli na dlho, stáva sa to aj nám dospelým. Preto je nesmierne dôležité dbať na to ako deti využívajú zariadenia s prístupom na internet, akým spôsobom je zabezpečený obsah, ku ktorému sa deti vedia dostať. Ide predovšetkým o ich pasívne vnímanie negatívneho a škodlivého obsahu. Riziká ktorým deti čelia v online priestore si často neuvedomujeme. Deti môžu mať problém rozlíšiť realitu od fikcie, alebo rozpoznať nekalé úmysly iných používateľov na sieti. Detská dôvera v nesprávnych rukách môže ohroziť ich zdravý psychický vývin a v najhoršom prípade aj ich život. Sú miesta, ktoré by sme naše deti samé nepustili. Online priestor by nemal byť výnimkou.

Videá budú mať od konca októbra priame prepojenie na web www.detstvobeznasilia.gov.sk, kde budú ďalšie informácie k danej téme – tiež kontakty pomoci a typy v súvislosti s bezpečným používaním internetu. Pre efektívnejšie spracovanie zabezpečenia prístupu na internet NKS spolupracuje na vytvorení obsahu s organizáciou DigiQ, ktorá sa danou problematikou zaoberá podrobnejšie. NKS plánuje aj odborné diskusie na spomenuté témy. Viac aktuálnych informácií sa dozviete na sociálnych sieťach NKS (FB, IG)

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava