English

Detstvo bez násiliaBubnovačka 2021

Bratislava,  Nitra, Praha, 13. október 2021Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie, tento rok prostredníctvom partnerov z Českej republiky prekročí hranice Slovenska.

Rok 2020 nám priniesol nepredvídané situácie, ktorých vplyv trvá aj naďalej. Verili sme, že sa v roku 2021 už stretneme spoločne na námestiach, no aj tento rok bude Bubnovačka podobná minuloročnej.

 

Aktuálna situácia, zapríčinená ochorením COVID-19, je pre všetkých náročná. No dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a potreby včasnej prevencie spojí tohto roku nielen Slovensko, ale aj Česko. Hoci v sťažených podmienkach, veríme, že sa zapoja opäť stovky detí a dospelých, aby sme si spoločne v rovnakom čase pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! Veríme, že ako po minulé roky, aj tento rok sa mnohé školy zapoja nielen bubnovaním, ale podporia dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či malými spoločnými projektami s deťmi.

 

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

 

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 62 000 detí a dospelých. Pre náročnosť situácie asi nebudeme bubnovať v uliciach, na dvoroch, či v telocvičniach ani tento rok. No ak budete so svojimi žiakmi 19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00 v triedach, či cez online hodinu, zabubnujte si spoločne a pripomeňte si, že Hlas detí je dôležitý.

 

Veríme, že o rok sa už stretneme spoločne na námestiach, a aj za tieto náročné roky zabubnujeme dvojnásobne!

 

Ak budete bubnovať, bez ohľadu na miesto, určite nám o tom dajte vedieť, info o mieste budeme priebežne zverejňovať na https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/ na mape „Bubnovačka 2021“. Zároveň aj vy môžete pridávať vaše fotky na FB udalosti „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!“, ktorá bude vytvorená na FB Centrum Slniečko, n.o..

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Tento rok sa k nám pridáva aj Centrum Locika, z.ú. z Českej republiky, aby detský hlas bolo počuť nielen na Slovensku, ale aj v Česku.

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

 

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

 

Kontakty:

Centrum Slniečko, n.o.: Melánia Kurpielová | melany.kurpielova@centrumslniecko.sk

Centrum Locika, z.ú: Magdaléna Černá | magdalenac@centrumslocika.cz

Národné koordinačné stredisko: Zuzana Prípadová | zuzana.pripadova@employment.gov.sk

 

----------

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí za legislatívnymi úpravami v týchto oblastiach.

Viac info na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk

 

Centrum Locika, z.ú. z Prahy od roku 215 pomáha deťom, ktoré zažívajú násilie v rodine. Chráni záujem dieťaťa a poskytuje mu i jeho rodičom odbornú pomoc. Cieľom je minimalizovať dopady násilia v rodine na vývoj dieťaťa a nastaviť jeho zdravé vzťahy s oboma rodičmi tak, aby mohlo vyrastať v rešpektujúcom rodinnom prostredí.

Viac info na www.centrumlocika.cz

 

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVaR SR, vzniklo v roku 2014. Ako gestor Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore koordinuje plnenie strategických a koncepčných cieľov Slovenskej republiky v oblasti ochrany detí pred násilím a ochrany detí v digitálnom priestore, vyhodnocuje  a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti násilia páchaného na deťoch.

Viac na www.detstvobeznasilia.gov.sk

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava