English

Detstvo bez násiliaBezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

V Ružomberku sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

 

Výskumníci z akademickej sféry, zástupcovia štátnych orgánov a tretieho sektora sa v utorok 6.2. stretli na Katolíckej univerzite v Ružomberku na konferencii Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024. Viac ako 100 registrovaných účastníkov  si v plenárnej časti mohlo vypočuť príspevky Ľuboša Kukliša, zástupcu z Európskej komisie, psychologičky Evy Gajdošovej z Paneurópskej vysokej školy, Vladimíra Lichnera z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a výskumného tímu z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem týchto hlavných prednášajúcich vystúpilo s príspevkami ďalších 23 hostí.

 

Konferencia prebehla v štyroch sekciách: vedeckej, dvoch odborných a jednej doktorandskej. Ponúkla priestor na prezentáciu výskumných zistení či zdieľanie a výmenu skúseností medzi zástupcami akademikov a odborníkmi pracujúcimi priamo s deťmi.  

„Musíme si pripustiť, že súčasná dospelá generácia je v online svete turistami. Súčasné deti sú v nej naopak domorodci. V online prostredí sa orientujú deti oveľa lepšie a rýchlejšie. Takéto podujatia nám pomáhajú aspoň do istej miery porozumieť digitálnemu prostrediu, a tak sa udržať v živote detí a nedeliť svety na ten náš a ten ich, ale spoločne tvoriť jeden svet, ktorý bude o niečo bezpečnejší ," uviedla riaditeľka NKS Mgr. Mária Vargová.

Výskumný tím z Katolíckej univerzity tvorili Juraj Holdoš, Pavel Izrael, Angela Almašiová a Katarína Kohútová. Predstavili výsledky reprezentatívneho výskumu : Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023. “Už tretí rok po sebe sme realizovali reprezentatívny výskum, ktorý rozličným aktérom v politike, prevencii či vzdelávaní v súvislosti s bezpečnosťou detí ponúka kvalitné a spoľahlivé dáta. Teší nás, že konferencia na Katolíckej univerzite v Ružomberku dokáže pritiahnuť odborníkov z celého Slovenska,“ doplnil Pavel Izrael.

 

Podobne ako minulý rok aj druhý ročník konferencie sa uskutočnil pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečnejšieho internetu, ktorý je zameraný na bezpečnejšie a zodpovednejšie používanie internetu prevažne v skupine detí a mladých. V rámci tohto dňa sa v jednotlivých krajinách koná množstvo aktivít s cieľom rozvoja digitálnej gramotnosti. Organizátormi konferencie boli Katolícka univerzita v Ružomberku, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a občianske združenie DigiQ. Partnerom podujatia bola Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava