Potrebujem pomoc

Aktuality

Samit riešení pre zastavenie násilia na deťoch, Štokholm 2018

Minulý týždeň sa v Štokholme stretli lídri a predstavitelia Organizácie spojených národov, vlád,  občianskej spoločnosti a  súkromného sektora na vôbec prvom „Samite riešení pre...

Čítať viac →

Ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním v okruhu dôvery- zverejnenie implementačnej správy Lanzarotského výboru

Rada Európy aktuálne zverejnila druhú implementačnú správu Lanzarotského výboru- Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym...

Čítať viac →

Detstvo bez násilia

Kalendár podujatí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)