Potrebujem pomoc

Aktuality

Kľúčové témy na Lanzarotskom výbore

V dňoch 14. – 17. júna 2016 sa uskutočnilo pätnáste zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym...

Čítať viac →

Luxemburské usmernenia

Globálna medzirezortná pracovná skupina zložená zo zástupcov 18 organizácií vypracovala usmernenia k terminológii používanej v rámci problematiky sexuálneho vykorisťovania...

Čítať viac →

Detstvo bez násilia

Kalendár podujatí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)