Potrebujem pomoc

Aktuality

20. november – Deň práv dieťaťa

20. november 1989 je kľúčovým dňom v histórii práv dieťaťa. Každoročne si tento deň pripomíname výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Valným zhromaždením OSN. Tento deň...

Čítať viac →

18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

18. november je už po druhýkrát Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Členské štáty Rady Európy tento deň upriamujú pozornosť...

Čítať viac →

Detstvo bez násilia

Kalendár podujatí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)