Potrebujem pomoc

Aktuality

SÚŤAŽ- Ochrana detí pred násilím

Pri príležitosti Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním  vyhlasuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na...

Čítať viac →

Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

Dňa 11. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky schválila aktualizáciu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorá si za svoje ciele kladie plnenie novo navrhovaných úloh...

Čítať viac →

Detstvo bez násilia

Kalendár podujatí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)