Potrebujem pomoc

Aktuality

Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa v slovenskom jazyku

Záverečné odporúčania, ktoré Výbor OSN pre práva dieťaťa adresoval Slovenskej republike v nadväznosti na prerokovanie Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy o...

Čítať viac →

Kľúčové témy na Lanzarotskom výbore

V dňoch 14. – 17. júna 2016 sa uskutočnilo pätnáste zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym...

Čítať viac →

Detstvo bez násilia

Kalendár podujatí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)