Potrebujem pomoc

Aktuality

Sexuálne zneužívanie detí online

Hlavnou témou májového zasadnutia Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotského výboru) bola...

Čítať viac →

Voľné pracovné miesto – hlavný štátny radca

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch si dovoľuje upozorniť na voľné štátnozamestnanecké miesto vo svojej štruktúre, ktoré sa obsadzuje výberom....

Čítať viac →

Detstvo bez násilia

Kalendár podujatí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)