Kontakty pomoci

Inštitúcie

 • PaedDr. Jana Stašková
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
  Námestie Slobody 5/137,
  093 01 Vranov nad Topľou

  T: 0918 697 819
  E: jana.staskova@upsvr.gov.sk


 • Ing. Dagmar Stachová
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
  Námestie slobody 1461/9,
  034 01 Ružomberok

  T: 0918 784 781
  E: dagmar.stachova@upsvr.gov.sk


 • PhDr. Eva Tomková
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
  Šafárikova 441/112,
  048 01 Rožňava

  T: 0918 697 620
  E: eva.tomkova@upsvr.gov.sk


 • Mgr. Miriam Štibrányová
  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
  F. Kapisztóryho 1,
  940 36 Nové Zámky

  T: 0918 428 558
  E: miriam.stibranyova@upsvr.gov.sk


 • PhDr. Juliana Holá
  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
  Štefánikova trieda 86/88,
  949 01 Nitra

  T: 0918 696 403
  E: juliana.hola@upsvr.gov.sk


 • Mgr. Petra Šušoliaková
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
  Župná 15,
  945 01 Komárno

  T: 0918 425 331
  E: petra.susoliakova@upsvr.gov.sk


 • Mgr. Jana Buričová
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
  Kukorelliho 1492/1,
  066 01 Humenné

  T: 0918 415 198
  E: jana.buricova@upsvr.gov.sk


 • Mgr. Martina Adeline Kocúrová
  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
  A. T. Sytnianskeho 1180
  969 01 Banská Štiavnica

  T: 0918 697 548
  E: martina.kocurova@upsvr.gov.sk


 • Mgr. Tatiana Poláková
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
  A. T. Sytnianskeho 1180,
  969 01 Banská Štiavnica

  T: 0918 697 452
  E: tatiana.polakova@upsvr.gov.sk


 • Mgr. Ľubomír Rejko
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
  Jana Jiskru 6,
  960 01 Zvolen

  T: 0918 395 221
  E: lubomir.rejko@upsvr.gov.sk


 • PhDr. Judita Hlinicová
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vel'ký Krtíš
  Imre Madácha 2,
  990 01 Veľký Krtíš

  T: 0918 696 294
  E: judita.hlinicova@upsvr.gov.sk


 • Mgr. Juraj Janček, PhD.
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
  Jána Bottu 4,
  917 01 Trnava

  T: 0918 784 853
  E: juraj.jancek@upsvr.gov.sk


 • Ing. Jana Švecová
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
  Gen. Viesta 1103/4,
  050 01 Revúca

  T: 0918 784 572
  E: janka.svecova@upsvr.gov.sk


 • Ing. Mária Štrbáková
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
  Šumperská 35/1,
  971 01 Prievidza

  T: 0918 695 982
  E: maria.strbakova@upsvr.gov.sk


 • Mgr. Soňa Polakovičová
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
  Moyzesova 1678/2,
  902 01 Pezinok

  T: 0918 428 626
  E: sona.polakovicova@upsvr.gov.sk