Aktuality

Konferencia „Ukončenie sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania detí: Smerom k svetu dôvery”

26. október 2017

Pri príležitosti 10. výročia Európskeho dohovoru na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotského dohovoru) sa v dňoch 24.-25. októbra 2017 na pôde Rady Európy v Štrasbourgu uskutočnila konferencia „UKONČENIE SEXUÁLNEHO VYKORISŤOVANIA A ZNEUŽÍVANIA DETÍ: SMEROM K SVETU DôVERY”, ktorej sa zúčastnilo aj Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Sexuálne vykorisťovanie a sexuálne zneužívanie detí je zjavným porušovaním ľudských práv a vážnym zásahom do ľudskej dôstojnosti a integrity dieťaťa.

Konferencia sa venovala problematike implementácie Lanzarotského dohovoru, doterajšej práci Lanzarotského výboru (výbor zodpovedný za implementáciu dohovoru), plánom, výzvam a možnostiam v oblasti ochrany detí, práci s rodičmi, učiteľmi a osobami pracujúcimi s deťmi, dôležitosti zvyšovania povedomia o téme sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania detí, ako aj problematike ochrany pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním týkajúcom sa detí ovplyvnených utečeneckou krízou.

Významnou diskutovanou témou bola nepochybne i problematika ochrany detí v online prostredí a jej rastúca dôležitosť, riziká špecifických prípadov sebou vytvorených fotiek alebo videí, problematika tzv. cyber grooming (vydávanie sa za inú osobu v online prostredí s cieľom získať si dôveru mladých používateľov internetu a prilákať ich na schôdzku napr. za sexuálnym účelom) a dôraz na prevenciu nežiaducich javov a nebezpečenstva, ktoré v sebe digitálny svet obnáša.

 • Školenia koordinátorov ochrany detí pred násilím

  7. november 2017

  Od polovice októbra 2017 sa vo Vysokých Tatrách intenzívne pracuje na napĺňaní jedného z cieľov aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím-...

 • Konferencia „Ukončenie sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania detí: Smerom k svetu dôvery”

  26. október 2017

  Pri príležitosti 10. výročia Európskeho dohovoru na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotského dohovoru) sa v dňoch 24.-25....

 • Voľné pracovné miesta: Koordinátori ochrany detí pred násilím v jednotlivých okresoch SR

  13. september 2017

  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch si dovoľuje upozorniť na voľné pracovné miesta zamestnancov pri výkone práce vo verejnom...