Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

12_kontakt

Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Uvedená adresa neslúži na nahlasovanie prípadov násilia na deťoch. Pre nahlásenie prípadu násilia využite, prosím, formuláre "Napíšte nám", ktoré nájdete v sekcii Kontakty pomoci pri orgánoch sociálnoprávnej ochrany detí.
Kontakty pomoci