Náš tím

Predstavujeme Vám tím Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch:

 • Ikona

  Mgr. Mária Vargová – riaditeľka

  Mária študovala psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

  Email: maria.vargova@employment.gov.sk

  Tel. číslo: 02/ 2045 8105

 • Ikona

  Mgr. Sandra Fischerová

  Sandra študovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulte Univerzity v Ljubljane, a medzinárodné vzťahy na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Univerzity Komenského.

  Email: sandra.fischerova@employment.gov.sk

  Tel. číslo: 02/ 2045 8100

 • Ikona

  JUDr. Matej Čakajda

  Matej študoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

  Email: matej.cakajda@employment.gov.sk

  Tel. číslo: 02/ 2045 8103

   

 • Ikona

  Mgr. Andrej Poracký

  Andrej študoval Špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.

  Email: andrej.poracky@employment.gov.sk

  Tel. číslo: 02/ 2045 8108

   

 • Ikona

  Mgr. Zuzana Prípadová

  Zuzana študovala manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

  Email: zuzana.pripadova@employment.gov.sk

  Tel. číslo: 02/ 2045 8106

Dokumenty Dokumenty