Aktuality

Nová webová stránka Rady Európy určená pre deti v oblasti migrácie

6. marec 2018

Rada Európy spustila webovú stránku o informáciách vhodných pre deti v oblasti migrácie a projektoch, kde nájdete všetky informácie, správy a multimediálne zdroje súvisiace s touto témou. Odbor pre práva detí bude naďalej podporovať štáty pri vývoji nástrojov na poskytovanie informácií a postupov vhodných pre deti v rámci Akčného plánu Rady Európy o ochrane detí utečencov a detí migrantov (2017-2019).

Nové zdroje dostupné na tejto stránke zahŕňajú:

 • správu o zisteniach detí a odborníkov a odporúčaniach týkajúcich sa informácií prijateľných pre deti v oblasti migrácie, zo stretnutia za okrúhlym stolom v novembri 2018;
 • krátke video obsahujúce detské názory a odporúčania o informáciách, ktoré dostali počas cesty do Európy a do Európy;
 • fotogalériu zobrazujúcu názory a odporúčania detí, týkajúce sa prijateľných informácií pre deti v súvislosti s migráciou;
 • informácie o projektoch pre maloleté deti bez sprievodu.
 • Prehľad oprávnení a povinností subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím

  3. apríl 2018

  Na našej webovej stránke sme dnes zverejnili aktualizovaný Prehľad oprávnení a povinností subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím (orgány...

 • Nová webová stránka Rady Európy určená pre deti v oblasti migrácie

  6. marec 2018

  Rada Európy spustila webovú stránku o informáciách vhodných pre deti v oblasti migrácie a projektoch, kde nájdete všetky informácie, správy a multimediálne zdroje...

 • Samit riešení pre zastavenie násilia na deťoch, Štokholm 2018

  21. február 2018

  Minulý týždeň sa v Štokholme stretli lídri a predstavitelia Organizácie spojených národov, vlád,  občianskej spoločnosti a  súkromného sektora na vôbec prvom...