Aktuality

Prehľad oprávnení a povinností subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím

3. apríl 2018

Na našej webovej stránke sme dnes zverejnili aktualizovaný Prehľad oprávnení a povinností subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím (orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Policajný zbor, prokuratúra, súdy, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, obce, VÚC, verejný ochranca práv, komisár pre deti a ďalšie).

Elektronickú verziu s priamymi prepojeniami na aktuálnu platnú a účinnú právnu úpravu nájdete tu.

Verziu pre tlač pozrite tu.

 • Iniciatíva Rady Európy START TO TALK (Začni hovoriť)

  13. apríl 2018

  Sexuálne zneužívanie detí sa odohráva aj v športe. „Start to talk” je výzva Rady Európy na konanie verejných orgánov a športových hnutí na zastavenie...

 • Prehľad oprávnení a povinností subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím

  3. apríl 2018

  Na našej webovej stránke sme dnes zverejnili aktualizovaný Prehľad oprávnení a povinností subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím (orgány...

 • Samit riešení pre zastavenie násilia na deťoch, Štokholm 2018

  21. február 2018

  Minulý týždeň sa v Štokholme stretli lídri a predstavitelia Organizácie spojených národov, vlád,  občianskej spoločnosti a  súkromného sektora na vôbec prvom...