Aktuality

PUNK ROCK

4. august 2017

Výbušný, strhujúci, provokatívny, priamy, poburujúco pravdivý. O Tebe! Pre Teba!

Divadlo Nová scéna v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch prináša predstavenie PUNK ROCK.

PUNK ROCK je inscenácia britského dramatika Stephana Simonsa skúma problémy a svet skupiny dnešných tínedžerov, ktorí sa pripravujú na maturitu a plánujú štúdium na vysokej škole. Žijú svoje každodenné životy. Sú šťastní aj otrávení zo života, zo školy, z rodičov. Zamýšľajú sa nad svojou budúcnosťou. Jednoducho, prežívajú vlastnú krízu identity. Keď do školy nastúpi nová spolužiačka, prudko sa zmenia ich dovtedajšie vzťahy a staré priateľstvá sú vystavené skúške. Emócie naberajú na intenzite, dohľad dospelých je minimálny, napätie v skupine rastie. Všetci sa odrazu ocitnú zoči-voči nebezpečenstvu, ktoré ich môže všetkých nadobro poznačiť, ba dokonca zničiť. Punk Rock presvedčivo podáva neskreslený obraz stavu vecí a reality, ktorú žijeme. Zachytáva autentický slovník mladých ľudí; ich mentalitu, logiku, vzťahy a témy, ktorými dnes žijú.

Násilie a nebezpečenstvo je vždy ľudské a vždy je súčasťou našich životov. Nehovoriť o ňom, či hovoriť o ňom, až keď sa naplno ukáže, môže byť fatálne neskoro. Aj preto bude divadlo v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch organizovať neformálne diskusie po skončení predstavení, a to za prítomnosti tvorcov inscenácie a psychológov. Diskusie budú zamerané predovšetkým na zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na deťoch a medzi deťmi a na hľadanie nástrojov pomoci v ohrození.

Podrobné informácie o predstavení nájdete na webe a FB stránke predstavenia Punk Rock

http://www.punkrock.sk/

https://www.facebook.com/PunkRockBA/