Aktuality

Sexuálne zneužívanie detí online

23. jún 2017

Hlavnou témou májového zasadnutia Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotského výboru) bola problematika sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. V súvislosti s touto témou zaslal Lanzarotský výbor zmluvným stranám tematický monitorovací dotazník. V nadväznosti na informácie poskytnuté jednotlivými štátmi Lanzarotský výbor vydá odporúčania o potrebných opatreniach legislatívnej  nelegislatívnej povahy.
Na túto vysoko aktuálnu problematiku reaguje aj Europol spustením kampane “Povedz nie! k téme sexuálneho nátlaku a vykorisťovania prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Kampaň je cielená na ohrozenú skupinu detí, ale aj širšiu dospelú verejnosť.
#SayNo!
 • PUNK ROCK

  4. august 2017

  Výbušný, strhujúci, provokatívny, priamy, poburujúco pravdivý. O Tebe! Pre Teba! Divadlo Nová scéna v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie...

 • Sexuálne zneužívanie detí online

  23. jún 2017

  Hlavnou témou májového zasadnutia Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotského...

 • Voľné pracovné miesto – hlavný štátny radca

  31. máj 2017

  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch si dovoľuje upozorniť na voľné štátnozamestnanecké miesto vo svojej štruktúre, ktoré sa...