Potrebujem pomoc

Som dieťa & tínedžer

Stiahni si hernú aplikáciu Cesta hrdinov a pomôž našim hrdinom poraziť násilie na každom z ostrovov !!!

Verzia pre iOS

Verzia pre Android

Hrdina o násilí nemlčí. Staň sa hrdinom!

#tosanerobi    #tosapovie

Potešíme sa, ak nám dáš vedieť, čo si o násilí myslíš ty, či si sa už niekedy stal hrdinom alebo ako by dospelí mohli deťom viac pomôcť v takýchto prípadoch. Môžeš nám napísať e-mail na detstvobeznasilia@employment.gov.sk alebo správu na náš Facebook.

To, že ti nikto nesmie ubližovať a oveľa viac súvisí s Dohovorom o právach dieťaťa. Už si o ňom počul/a? Ak nie, môžeš si ho v detskej reči a v rôznych prekladoch prečítať v časti Práva dieťaťa. Je to super dokument pre všetky deti na celom svete, ktorý nám, dospelým pomáha vytvárať prostredie, v ktorom sa deťom vyrastá lepšie.

  • Image

   Keď ťa niekto bije, fackuje, kope, škrtí, alebo ti inak spôsobuje fyzickú bolesť.

  • Image

   Keď ťa niekto ponižuje, zosmiešňuje, uráža, šikanuje, vyhráža sa ti (aj na internete).

  • Image

   Keď sa ťa niekto dotýka na intímnych miestach bez tvojho súhlasu, núti ťa tieto miesta odhaľovať a nahráva si ťa alebo fotí, núti ťa, aby si sa dotýkal/a niekoho iného na intímnych miestach alebo ťa núti pozerať sa na cudziu nahotu.

  • Image

   Keď trpíš hladom, dospelí neprejavujú o teba záujem, ignorujú ťa, nechávajú ťa často samého/samú bez dozoru.

  • Image

   Keď musíš ťažko alebo bolestivo pracovať.

  • Image

   Keď ťa niekto proti tvojej vôli a bez vedomia tvojich rodičov núti zdržiavať sa na nejakom mieste.

  • Image

   Keď ťa niekto núti piť alkohol, fajčiť cigarety alebo užívať drogy.

  • Image

   Keď máš strach, pretože niekto z tvojich blízkych je obeťou násilia.

 • Rovnako ako dospelí, aj deti majú svoje práva a povinnosti (napr. chodiť do školy). Po dosiahnutí 18. roku života budeš za presadzovanie svojich práv a dodržiavanie povinností zodpovedný hlavne ty sám/sama. Dovtedy však za teba a tvoje správanie nesú zodpovednosť aj tvoji rodičia. Veľa z vecí, ktoré robia pre tvoju ochranu pochopíš, až keď aj ty budeš rodičom. Rodičia majú právo ťa usmerňovať. To, že sa ti spôsob, akým ťa vychovávajú, nepáči, neznamená, že je zlý. Ak sa správaš nevhodne (napr. ohrozuješ svoje zdravie, nechodíš do školy, ubližuješ svojim súrodencom alebo iným deťom, nechodíš domov v dohodnutý čas a nerobíš si úlohy…), rodičia môžu byť na teba prísni, ale zároveň musia byť spravodliví. Rodičia ti za žiadnych okolností nesmú spôsobovať fyzické alebo psychické utrpenie alebo ohroziť tvoj život, zdravie a vývoj.

  A preto násilím nie je:

  • Image

   plnenie školských povinností (napr. chodenie do školy, robenie si úloh),

  • Image

   keď ťa v škole pokarhajú za nevhodné správanie,

  • Image

   pomáhanie doma (napr. upratovanie svojej izby, nakupovanie, vynášanie smetí…) a dodržiavanie stanovených pravidiel – práca, ktorú doma vykonávaš však nesmie ohrozovať tvoje zdravie, prípadne ohroziť plnenie tvojich školských povinností,

  • Image

   keď ťa rodičia alebo iní dospelí, ktorí sa o teba starajú, potrestajú za nevhodné správanie, nedodržiavanie stanovených pravidiel alebo neplnenie školských povinností (napr. pokarhaním, zákazom hrania na PC, “zarachom” alebo takým trestom, ktorý neohrozí tvoj fyzický či duševný vývin),

  • Image

   vyšetrenie u lekára, aj keď je niekedy bolestivé (rodičia alebo iní dospelí, ktorí sa o teba starajú, ťa možno nútia robiť aj iné veci, ktoré sú dobré pre tvoje zdravie, napr. chodiť skoro spať, jesť veľa ovocia a zeleniny alebo umývať si zuby – ani to nie je násilie),

  • Image

   keď nedostaneš nejakú hračku alebo niečo, čo veľmi chceš. Neznamená to ani, že rodičia alebo dospelí, ktorí sa o teba starajú, ťa nemajú radi. Niekedy je však potrebné šetriť peniaze na iné veci.

 • Násilia na tebe sa môžu dopustiť dospelí, ale aj deti. Ak sa ty sám/sama dopúšťaš násilia na svojich rovesníkoch, spôsobuješ im utrpenie, ktoré môže mať veľmi vážne následky. Skús si predstaviť, ako by si sa cítil/a na mieste toho, komu ubližuješ. Tvoje konanie môže mať navyše závažné následky aj pre teba samotného/samotnú.

  Ak niekomu ubližuješ, môže sa ti stať, že:

  • Image

   rodičia alebo iní dospelí, ktorí sa o teba starajú, ťa potrestajú (napr. pokarhaním, zákazom hrania na PC, “zarachom”…),

  • Image

   dostaneš zhoršenú známku zo správania v škole,

  • Image

   budeš musieť dočasne opustiť svoju rodinu a ísť napríklad do tzv. polepšovne (odborne sa týmto zariadeniam hovorí reedukačné centrá),

  • Image

   v prípade, že vážne ublížiš svojmu rovesníkovi, môžeš byť potrestaný/á za spáchanie priestupku alebo trestného činu (napr. ublíženia na zdraví) a môžeš dokonca skončiť vo väzení.

 • Formy násilia, ktoré ťa môžu ohrozovať:

  • Image

   Fyzické týranie
   Ak ti niekto v tvojom blízkom okolí, v rodine alebo v škole úmyselne spôsobuje zranenia fackovaním, bitím, kopaním, dusením, škrtením, úmyselne ti spôsobuje škrabance, modriny po tele, popáleniny, a týmto svojím správaním v tebe vyvoláva strach a spôsobuje ti bolesť, tak ťa fyzicky týra. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto fyzicky týra, nie je tvoja vina. Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

  • Image

   Psychické týranie
   Ak sa niekto v tvojom blízkom okolí, v rodine alebo v škole tebe alebo tebe blízkemu človeku (napr. súrodencovi, rodičovi) dlhodobo vyhráža, vysmieva alebo teba či tebe blízkeho človeka dlhodobo vulgárne uráža, ponižuje alebo ignoruje, alebo ak fyzicky týra člena tvojej rodiny a týmto správaním v tebe vyvoláva strach, pocit hanby, alebo smútku, tak ťa psychicky týra. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto psychicky týra, nie je tvoja vina.  Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

  • Image

   Sexuálne zneužívanie
   Ak sa ťa niekto dotýka na intímnych miestach bez tvojho súhlasu, ak ti na týchto miestach spôsobuje bolesť, núti ťa tieto miesta odhaľovať, bezdôvodne alebo bez tvojho súhlasu si ťa nahráva alebo fotí v intímnych situáciách a situáciách kedy si nahý/a, núti ťa, aby si sa dotýkal/a niekoho iného na intímnych miestach alebo ťa núti pozerať sa na jeho nahotu, môže to znamenať, že ťa sexuálne zneužíva. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto sexuálne zneužíva, nie je tvoja vina. Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

  • Image

   Zanedbávanie
   Zanedbávanie je, ak ťa niekto v tvojom blízkom okolí, kto sa má o teba starať (napr. tvoji rodičia, pestúni…) o teba nezaujíma, nevenuje sa ti, nedáva ti najavo, že ťa má rád/rada (neobjíme ťa, nepovzbudí ťa v náročných situáciách alebo keď si smutný/á alebo ťa niečo bolí), nezaujíma sa, či si jedol/a, či máš desiatu do školy, či si umytý/á, či si máš čo obliecť, či máš vhodné oblečenie a obuv podľa počasia a ročného obdobia, či si pripravený/á do školy, čo robíš vo voľnom čase, dokedy si vonku. Je dôležité, aby si sa v tejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto zanedbáva, nie je tvoja vina. Tvoji blízki, ktorí sa o teba majú starať, nemajú právo zanedbávať ťa.

  • Image

   Šikanovanie
   Šikanovanie je, ak sa ti niekto v škole, alebo v tvojom blízkom okolí vysmieva, zosmiešňuje ťa, nadáva ti, vymýšľa ti zahanbujúce prezývky, kradne ti desiatu alebo peniaze, schováva a zámerne ničí tvoje osobné veci, núti ťa robiť veci, ktoré ti nie sú príjemné, vyhráža sa ti bitkou, bije ťa, sáče ťa, strká do teba, kope ťa, nahovára ostatných, aby sa s tebou nekamarátili, alebo aby ti aj oni ubližovali. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. Ak ťa niekto šikanuje, nie je to tvoja vina. Nikto nemá právo šikanovať ťa.

  • Image

   Kyberšikana
   Kyberšikana je podobná šikane, ale deje sa prostredníctvom nových technológií, najmä mobilných telefónov a internetu.Páchateľa môžeš, ale nemusíš poznať. Zvyčajne na teba útočí tak, že sa ti v online priestore alebo prostredníctvom správ posmieva, píše o tebe alebo o tvojej rodine veci, ktoré nie sú pravdivé alebo veci, ktoré sú ti nepríjemné. Časté býva aj obťažovanie komentármi a správami so sexuálnymi narážkami.

 • Chcem vedieť viac o svojich právach:

  Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku

  Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – maďarský jazyk

  Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – rómsky jazyk

  Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – rusínsky jazyk

  Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – ruský jazyk

  Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – srbský jazyk

   

   

   

   

Kde hľadať pomoc?

Ak ti niekto ubližuje a potrebuješ pomôcť alebo vieš o niekom, kto pomoc potrebuje, môžeš sa obrátiť na:

Image
 • rodiča, alebo iného príbuzného, ktorý ti neubližuje (ak ti takáto osoba nepomôže je potrebné obrátiť sa na niekoho ďalšieho), učiteľa alebo vychovávateľa v škole,
 • orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – o pomoc môžeš požiadať osobne, mailom (pozri kontakty pomoci) alebo telefonicky na bezplatné číslo 0800 19 12 22,
 • policajtov – môžeš ísť na policajnú stanicu v tvojom najbližšom okolí alebo môžeš zatelefonovať na bezplatné číslo 158 (ak máš strach o svoj život, alebo zdravie je potrebné, aby si kontaktoval práve policajtov, ktorí ti poskytnú okamžitú ochranu),
 • Linku detskej istoty – bezplatné tel. číslo 116 111,
 • ďalšie organizácie uvedené v kontaktoch pomoci.

 

Aby ti dospelí mohli pomôcť, je veľmi dôležité, aby si im poskytol/la čo najviac pravdivých informácií.

Bezplatné linky