Aktuality

„Týka sa ma to” v Štrasburgu

13. marec 2019

Minulý týždeň sa členovia Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch zúčastnili 23. zasadnutia Lanzarotského výboru Rady Európy v Štrasburgu.

Na pôde výboru pred zástupcami jednotlivých štátov prezentovali národnú kampaň „Týka sa ma to” (“It Does Concern Me”). Prezentácia sa venovala najmä hlavnej myšlienke a dosahu kampane. Členovia výboru mali tiež možnosť pozrieť si video spot a backstage video s anglickými titulkami.

Kampaň bola oficiálne spustená dňa 18. novembra v on-line prostredí (propagácia videa prostredníctvom sociálnych sietí: Youtube, Facebook, Instagram a online TV s odkazom na www.detstvobeznasilia.gov.sk ). Kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti počúvať hlas dieťaťa a zvýšenie citlivosti verejnosti (dospelých a detí vo veku cca od 12 rokov) na problematiku násilia páchaného na deťoch konkrétne odráža dôležitosť venovať pozornosť tomu, čo sa deje okolo nás a počúvať tých, ktorí sa nám pokúšajú niečo povedať.

Predseda výboru ocenil aktivity Slovenskej republiky zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch. So zástupcami z niektorých participujúcich štátov sa tiež diskutovalo o možnostiach budúcej spolupráce v súvislosti s tvorbou obdobných kampaní na európskej úrovni.

 

Video spot nájdete tu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ym-cR2BZDsQ

 

Backstage video:

https://www.youtube.com/watch?v=VM3rEgMyddo

 

Videá s anglickými, francúzskymi a nemeckými titulkami môžete nájsť tu:

ANGLICKÉ:

https://www.youtube.com/watch?v=fXJHwxdGwUU

FRANCÚZSKE:

https://www.youtube.com/watch?v=tRt4xHZF9fA

NEMECKÉ:

https://www.youtube.com/watch?v=KoaQHgdN28w

 • Konferencia “Trauma v detstve… a čo ďalej?”

  2. október 2019

  V dňoch 25.09 – 26.09.2019 sa v Hoteli Magnólia v Piešťanoch uskutočnila medzinárodná konferencia „Trauma v detstve… a čo ďalej?“ Konferencia bola...

 • „Týka sa ma to” v Štrasburgu

  13. marec 2019

  Minulý týždeň sa členovia Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch zúčastnili 23. zasadnutia Lanzarotského výboru Rady Európy...

 • Národná kampaň “Týka sa ma to”

  20. február 2019

  V európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 18. novembra 2018, bola spustená národná kampaň “Týka sa ma to” ...